Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji bodo omogočili enostavno in zvesto izvajanje vseh storitev med vami in nami.

1. Obseg

Izključno ti splošni pogoji se uporabljajo za vse transakcije med Algordanzo in njenimi strankami v trenutni različici ob sklenitvi pogodbe. Splošni pogoji stranke niso veljavni.

Veljavnost teh splošnih pogojev se razteza na vse storitve, ki jih ponuja Algordanza. Stranka ob uporabi teh storitev priznava, da so ti splošni pogoji zavezujoči zanjo.

2. Sklenitev pogodbe

Stranka odda naročilo pri Algordanzi za izdelavo personaliziranega diamanta. Pogodba je sklenjena, ko je naročilo, ki ga je stranka oddala, potrjeno v pisni obliki (potrdilo o naročilu).

3. Cene

Vse cene so določene na osnovi DAP (dobavljeno na kraju). Veljajo cene, navedene na dan naročila, razen očitnih napak in tiskarskih napak. Po pojavu novega cenika prejšnje cene prenehajo veljati.

4. Pogoji plačila

Ob oddaji naročila stranka vplača 50% celotne cene. Končno plačilo je potrebno opraviti v roku 10 dni po prejemu diamanta.

5. Potrditev naročila

Vplačilo 50% celotne cene se šteje kot potrditev naročila. Po prejemu vplačila se začne proizvodnja.

6. Individualna proizvodnja

Diamanti Algordanze se izdelujejo individualno za stranke. Vsak kamen je edinstven. Ne moremo pritoževati glede barve, velikosti ali oblike, saj na to ne moremo vplivati. Pojav inkluzij ni izključen.

7. Preklic

Preklic naročila po vplačilu ni mogoč. Vplačanega zneska ni mogoče vrniti.

8. Čas dostave

Podani čas dostave je le približen in ni zavezujoč. Daljši čas dostave do dvakrat določenega časa velja za normalno mejo.

Vse dobave temeljijo na Incoterms DAP (dobavljeno na kraju).

9. Vračilo materiala

Razen če je v potrdilu o naročilu drugače dogovorjeno, bo ves material uporabljen za izdelavo diamanta. Ne bo ostankov, ki bi jih bilo mogoče vrniti.

10. Nastavitve piškotkov

Nastavitve